medArt Basel 11

DO 23.06.2010

 
08.30-08.55

Akuter Myokardinfarkt

PD Dr. C. Kaiser

Zum Herunterladen:
medArt '11: Akuter Myokardinfarkt.m4v
567 MB

 

Handout zum Herunterladen:

Akuter Myokardinfarkt PD Dr. C. Kaiser.pdf
3.2 MB

 
08.55-09.20

Das schwierige EKG

Prof. S. Osswald

Zum Herunterladen:
medArt '11: Das schwierige EKG.m4v
507 MB

 
09.20-09.45

Vorhofflimmern

Prof. C. Sticherling

Zum Herunterladen:
medArt '11: Vorhofflimmern.m4v
445 MB

 

Handout zum Herunterladen:

Vorhofflimmern Prof. C. Sticherling.pdf
10.5 MB

 
09.45-10.00

Podiumsdiskussion

Zum Herunterladen:
medArt '11: Podiumsdiskussion1.m4v
349 MB

 
10.30-10.55

Akutes Abdomen

Prof. R. Bingisser

Zum Herunterladen:
medArt '11: Akutes Abdomen.m4v
541 MB

 

Handout zum Herunterladen:

Akutes Abdomen Prof. R. Bingisser.pdf
1 MB

 
10.55-11.20

Mamma Ca

Prof. C. Rochlitz

Zum Herunterladen:
medArt '11: Mamma Ca.m4v
521 MB

 

Handout zum Herunterladen:

Mamma Ca Prof. C. Rochlitz.pdf
5.7 MB

 
11.20-11.30

Podiumsdiskussion

Zum Herunterladen:
medArt '11: Podiumsdiskussion2.m4v
216 MB

 
11.30-12.00

Special topic

Klinische Mikrobiologie
Mikrobiologie für Internisten

Dr. R. Frei

Zum Herunterladen:
medArt '11: Special topic - Klinische Mikrobiologie Mikrobiologie für Internisten.m4v
693 MB

 

Handout zum Herunterladen:

Mikrobiologie für Internisten.pdf
2.9 MB